Gestió de Xarxes Socials

Els Mitjans Socials són un conjunt de suports que ens permeten informació a través d’Internet i que conformen les Xarxes Socials i comunitats virtuals. Ens permeten ser actors actius en la generació d’informació a Internet.

Una bona estratègia dels mitjans socials ens permetrà augmentar el tràfic (visites) a la nostra pàgina web, l’objectiu de les quals és que es converteixin en ventes. 

El Community Manager és el responsable de tota la gestió, ha de conèixer el producte i estratègia de l’empresa i recolzar-se amb eines que li permetin analitzar Internet en busca dels comentaris sobre l’empresa i els seus productes.

Projectes Xarxes Socials

Més de 10 anys realitzant projectes a mida del client