Els 3 protagonistes:

El Client

El Dissenyador

El community Manager

10 passos per a desenvolupar una estratègia Online efectiva

1
REFLEXIÓ

El client medita sobre el que necessita. Quins són els seus objectius, plaços i recursos.

2
INFORMACIÓ

El dissenyador informa i forma al client sobre les possibilitats d’Internet i les avantatges que ens brinda.

3
DEFINICIÓ

El dissenyador entrevista al client i defineix per escrit els objectius, plaços, contingut i tota la informació rellevant i necessària.

4
ORGANIGRAMA

El client adapta el seu organigrama d’empresa incloent les noves tasques i responsabilitats.

5
DISSENY WEB

El dissenyador realitza la pàgina web seguint el seu pla intern i plaços d’elaboració acceptats pel client.

6
INTEGRACIÓ

El client executa un pla estratègic per integrar la seva presència online als seus mitjans offline.

7
PLA DE COMUNICACIÓ

El Community Manager desenvolupa un pla estratègic de comunicació i màrqueting online segons els objectius del client.

8
CONFORMITAT

Acceptació per escrit per part del client.

9
EXECUCIÓ

El Community Manager executa el pla de comunicació i màrqueting online per millorar la presència de l’empresa a Internet.

10
ANÀLISI DE RESULTATS

El Community Manager supervisa i analitza per a adaptar els canvis que siguin necessaris per optimitzar els resultats.

Et demostrarem que la comunicació online és imprescindible per a la rentabilitat del teu negoci.