Comunicació Online

La comunicació en línia ho és tot a Internet. En aquest entorn és fonamental entendre les característiques més importants de les diferents eines de comunicació online.
  • Usabilitat: Disseny suficientment intuitiu perquè els usuaris puguin navegar sense problemes.
  • Interfície: Una interfícies correctament dissenyada permet ressaltar el contingut nou i rellevant per a l’usuari d’una forma clara. Una bona interfície permet que l’usuari se senti atret per el producte I la informació que es desitgi transmetre.
  • Motors de búsqueda: Són els encarregats d’ordenar la informació que existeix a Internet. Per publicitar-se a través d’un motor de búsqueda ho farem a través dels sitemes: SEO I SEM.
  • Promoció: A través dels canals exclusius d’Internet: Email Màrqueting, e-advertising (Banners), Social media marketing (blogs, twitter, facebook, etc.)
  • Tenir una pàgina web
  • Portar traffic al web
  • Utilitzar el posicionament en buscadors
  • Fer eco de la campanya en el Mitjans Socials.

Projectes de màrqueting destacats

Més de 10 anys realitzant projectes a mida del client